An Kawatan

6:30 am;June 3, 2008 

babaye…ikid paglakat

tipakadto sa purtahan

hinay-hinaya pagtrangka

iton nga waray aringasa

 

ayaw paragaaka

kay maabat an kawatan

nga maninira ka na-

uuwaton ka na liwat

 

ikapira ka na nasalisihan?

diri ka la gihapon nagmamaan

diri mapaid an kawatan

san imo kakurian

 

trangkahi pati an luyo

para waray gud maagian

ayaw pag-abrihi bisan manuktok

iluba gad, ayaw pagpadara

 

kun guintatagayan ka pa naman

sin istorya nga matam-is ura-ura

kay kadali mo gad mahubog-

makaturog ka na liwat

 

kumita ka sa imo atubangan

guintaplong ka, pagmata

manguyngoy ka na liwat?

husto na, panrangka!

 

3:30 am; June 4, 2008

 

 

2 Comments

 1. July 28, 2008 at 12:42 am

  […] am (Uncategorized) I am writing again. Sorry, friends, this is where we left off last month- the thief (an kawatan)- or are you glad I must be trying to shed some light on the subject […]

  Like

 2. Candie said,

  May 18, 2017 at 1:36 am

  Deep thought! Thanks for coibnitutnrg.

  Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: